skip to Main Content

Dan arbetar med behandling som är anpassad efter dig som patient, tex ledbehandling, nålbehandling och övriga mjukdelstekniker. Hos Dan är undersökning och kommunikation viktigt för att förstå helheten och på så sätt kunna hjälpa dig med dina besvär, akuta som långvariga. När du kommer till Dan är hans målsättning att du ska bli smärtfri men också få verktyg för att kunna förbli smärtfri framöver.  

Dan har ett djupare intresse för idrottsmedicin och har tidigare varit aktiv inom olika sporter.  Övrig tid hittar ni honom på fotbollsplanen som fystränare för Nykvarns SK eller i något gym runtom i Södertälje.

Bakgrund

  • Scandinavian College of Manual Medicin
  • Dry needling
  • Personlig tränare via EQF nivå 4 med internationell certifiering
  • Tidigare aktiv inom idrotter som fotboll, kampsport och basket
Back To Top