Naprapati

Vad är naprapati? 

Naprapaten är specialist på problem från skelett och muskler. Vi undersöker, diagnostiserar och behandlar med en mängd olika behandlingstekniker. Till största delen  fokuserar vi på “hands-on” behandling av stela leder och muskler genom ledjusteringar (manipulation), mobilisering/artikulering, triggerpunktsbehandling, stretching och massage. Många naprapater har även vidareutbildning i medicinsk akupunktur och behandlar med exempelvis stötvåg på de symptom det är effektivt på. 

Naprapati

Som komplement till behandling är råd, vägledning och rehabiliterande övningar en viktig del av processen i att ge optimal hjälp till patienten.

Vad behandlar naprapaten?

Naprapaten behandlar smärta från muskler och leder, både akuta och mer långvariga besvär. Vanligast söker patienter naprapaten för bland annat rygg- och nacksmärta, axelbesvär, idrottsskador och huvudvärk. Oavsett om man söker för besvär i foten, höften eller huvudet undersöker naprapaten. Besvär som är relaterade till muskler och leder behandlas av naprapaten själv och övriga besvär hänvisas vidare till exempelvis läkare för bedömning.

Naprapatins historia

Naprapatins grundare Oakley Smith studerade och utövade kiropraktik med kiropraktikens grundare D.D. Palmer i slutet av 1800-talet. Han valde senare (1907) att gå vidare och starta en egen utbildning, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Han gav även ut boken ”A Textbook of Modernized Chiropractic”.

Smith influerades och hämtade kunskaper inom manuell medicin från Böhmen (Tjeckien) och utvecklade dåtidens kiropraktik till en egen form av manuell behandling som i dag kallas naprapati. Namnet naprapati kommer från tjeckiskans napravit (korrigera) och latinets patos (lidande) och betyder ”korrigera orsak till lidande”.

Naprapatin i Skandinavien växte genom Björn J`son Berg, Sveriges första naprapat, som senare (1970) kom att starta Naprapathögskolan i Stockholm.

Varför får man ont?

Varifrån ett smärttillstånd eller en skada kommer är komplicerat och människor utsätts dagligen för påfrestningar från många olika håll. Utlösande stressfaktorer kan vara både emotionella och fysiska belastningar såsom träning, stillasittande, arbetsmiljö etc. Olika former av stress är en bidragande faktor till ökad muskelspänning och därmed smärta. Naprapaten kan vara till god hjälp då vi vet hur stress kan te sig rent fysiskt. Vi arbetar dagligen med att hjälpa våra klienter att nå balans i vardagen.

Naprapatlandslaget – världens största naprapatkedja

Naprapatlandslaget är en kedja med över 50 kliniker i Sverige och Norge. Våra terapeuter har mycket gott rykte och används idag av en handfull landslag, en stor del av den svenska danseliten, samtliga försäkringsbolag, ett 100-tal företag och flera tusen privatpersoner. Vi gör vårt bästa för att kombinera det senaste inom forskningen med ett helhetstänk, beprövad erfarenhet och sunt förnuft. Vi är mycket stolta över att ni väljer oss och hoppas kunna förvalta ert förtroende! Vi har ett modernt tänk och ser gärna att ni kommer regelbundet och förebyggande. Det är ju bättre och roligare att leva i en fungerande kropp än en smärtande begränsad kropp.

Naprapatlandslaget logo

Läs mer om andra behandlingsmetoder här

Referenser

Några referenser spinal manipulation och muskelbehandling/ triggerpunkter:

  1. Gyer, Giles; Michael, Jimmy; Inklebarger, James; Shanker Tedla, Jaya (2019). Spinal manipulation therapy: is it all about the brain? A current review of the neurophysiological effects of manipulation. Journal of Integrative Medicine, (), S2095496419300597–. doi:10.1016/j.joim.2019.05.004
  2. Do, Thien Phu; Heldarskard, Gerda Ferja; Kolding, Lærke Tørring; Hvedstrup, Jeppe; Schytz, Henrik Winther  (2018). Myofascial trigger points in migraine and tension-type headache. The Journal of Headache and Pain, 19(1), 84–.         doi:10.1186/s10194-018-0913-8
  3. César Fernández-de-las-Peñas; Cristina Alonso-Blanco; Maria Luz Cuadrado; Robert D. Gerwin; Juan A. Pareja (2006). Myofascial Trigger Points and Their Relationship to Headache Clinical Parameters in Chronic Tension-Type Headache. , 46(8), 1264–1272. doi:10.1111/j.1526-4610.2006.00440.x
  4. Moraska, Albert F.; Schmiege, Sarah J.; Mann, John D.; Butryn, Nathan; Krutsch, Jason P. (2017). Responsiveness of Myofascial Trigger Points to Single and Multiple Trigger Point Release Massages. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, (), 1–. doi:10.1097/PHM.0000000000000728