skip to Main Content

Fysioterapeut? Detta kan en fysioterapeut hjälpa dig med

Fysioterapi bytte namn från sjukgymnastik år 2014. En del använder termen sjukgymnast fortfarande, men fysioterapeut är alltså den korrekta termen för denna profession, som driver rehabilitering av muskel- och ledrelaterade besvär.

En fysioterapeut är utbildad för att kunna undersöka och rehabilitera människor som har besvär efter idrottsskador, ”vanliga belastningsbesvär” samt behandling och rehabilitering efter operationer, stroke med mer. Sättet man gör detta på varierar från patient till patient, vad bakgrunden för besväret är, behovet osv. När kroppen är skadad eller en människa lider av smärta från muskler och leder på grund av en överbelastning så som statiskt arbete ved datorn exemplevis, kan fysioterapeuten göra analyser och tester för att få information om vad som fungerar och inte, och åtgärda detta med träning/ rehabilitering som syftar till att förbättra patientens förmåga att använda sin kropp på ett sätt som optimerar funktionen, så att kroppen kan läka på bästa sätt.

Fysioterapi Naprapatlandslaget

Naprapatlandslaget startades 2002 av naprapater, men senare tid har vi även fått kiropraktorer och fysioterapeuter på vissa av våra kliniker.

Per i dag har vi fysioterpeut på Naprapatlandslaget Vemdalen, där leg. fysioterapeut Kent Nordlöf, specialist i ortopedisk medicin (OMT), jobbar.

 

 

Back To Top