Akupunktur

Vad är akupunktur?

Akupunktur uppfanns troligtvis i gamla Kina för flera tusen år sedan. Ordet akupunktur kommer från acu (nål) och punctura (punktera) och syftar därmed till att ”punktera huden med en nål”. Inom akupunkturen finns det en mängd olika system, filosofier och tekniker. Grovt sett brukar man dela upp den i klassisk (från TCM – Traditional Chinese Medicine) och västerländsk filosofi. Dessa två filosofier skiljer sig åt gällande grundläggande förhållningssätt och förklaringsmekanismer. Gemensamt för de båda är dock att man genom nålar påverkar kroppens receptorer för att uppnå en förbättring av nervsystemets funktion.

Medicinsk akupunktur

Den typ av av akupunktur vi på Naprapatlandslaget använder kallas medicinsk akupunktur och i detta ingår även den metod som kallas dry needling. Målet och filosofin bakom medicinsk akupunktur är förenlig med västerländska principer och forskning om verkningsmekanismer av nervsystemet. Genom nålbehandling påverkar man spända muskler, triggerpunkter, ledkapslar mm och förbättrar blodcirkulationen och muskelaktiveringen (minskad anspänning om muskeln är spänd, ökad aktivitet om muskeln är inhiberad).

Dry needling

Dry needling är benämningen på en form av akupunktur där man sätter en nål i muskler för att påverka muskelspänning och/eller triggerpunkter. Metoden har sitt ursprung i en forskningsstudie där man oväntat upptäckte att patienter i kontrollgruppen fick goda, avslappnande effekter på triggerpunkter utan det bedövningsmedel som försöksgruppen injicerades med. Namnet dry needling kommer därav av att man inte injicerar några substanser genom nålen utan använder ”torra” nålar. All akupunktur är i grunden torr och dry needling är, liksom medicinsk akupunktur, förknippat med muskelbehandling till skillnad mot TCMs filosofi.

Vad behandlar vi med akupunktur?

Som naprapater behandlar vi endast problem från det muskuloskeletala systemet, det vill säga muskler och leder, och de besvär som härleds från dessa strukturer. Det betyder att vi inte behandlar allergier, sjukdomar från inre organ eller hormonella problem.

Vi behandlar exempelvis:

Holistisk behandling

Nålbehandling är för oss oftast en del av en helhet där naprapatins klassiska muskel- och ledbehandling utgör grunden och akupunkturen utgör ett fantastisk komplement till detta. Vilka behandlingstekniker som används väljs ut utifrån vem som är patienten, vilken typ av smärta eller besvär denne har och vilka preferenser patienten har. Vår behandling riktas mot önskad optimal effekt av ditt besvär. Här kan du läsa om våra vanligaste behandlingsmetoder.

Referenser akupunktur

  1. Huang W, Johnson TM, Kutner NG, Halpin SN, Weiss P, Griffiths PC, Bliwise DL. Acupuncture for Treatment of Persistent Disturbed Sleep: A Randomized Clinical Trial in Veterans With Mild Traumatic Brain Injury and Posttraumatic Stress Disorder. J Clin Psychiatry. 2018 Dec 11;80(1) – PubMed
  2. Anderson BJ, Jurawanichkul S, Kligler BE, Marantz PR, Evans R. Interdisciplinary Relationship Models for Complementary and Integrative Health: Perspectives of Chinese Medicine Practitioners in the United States. J Altern Complement Med. 2019 Mar;25(3):288-295. -PMC – PubMed
  3. Song AQ, Zhang YP, Chen R, Liang FX. Is Acupuncture Effective for Improving Insulin Resistance? A Systematic Review and Meta-analysis. Curr Med Sci. 2018 Dec;38(6):1109-1116. – PubMed
  4. Manheimer E, White A, Berman B, Forys K, Ernst E. Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Ann Intern Med. 2005 Apr 19;142(8):651-63. – PubMed
  5. Scharf HP, Mansmann U, Streitberger K, Witte S, Krämer J, Maier C, Trampisch HJ, Victor N. Acupuncture and knee osteoarthritis: a three-armed randomized trial. Ann Intern Med. 2006 Jul 04;145(1):12-20. – PubMed
  6.