skip to Main Content

Vad är akupunktur?

Akupunktur uppfanns troligtvis i gamla Kina för flera tusen år sedan. Ordet akupunktur kommer från acu (nål) och punctura (punktera), alltså ”punkterna huden med en nål”. Inom akupunkturen finns det en mängd olika system, filosofier och tekniker. Grovt sett brukar man dela upp det i klassisk (från TCM – Traditionell Chinesisk Medicin) och västerländsk filosofi. Dessa två filosofier skiljer sig gällande grundläggande förhållningssätt och förklaringsmekanismer, men gemensamt för de båda är att man genom nålar påverkar kroppens receptorer för att uppnå en ändring i nervsystemets funktion till det bättre.

Medicinsk akupunktur

Den typ av av ”nålning” vi i Naprapatlandslaget nyttjar kallas medicinsk akupunktur, och i detta ingår det som kallas dry needling. Målet och filosofien bakom medicinsk akupunktur är förenlig med västerländska principer och forskning om verkningsmekanismer genom nervsystemet, och genom påverkan genom nålarna påverkar man spända muskler, triggerpunkter, ledkapslar med mera, så att blodcirkulationen förbättras och muskelspänningen förbättras (minskar i spaning om det är spänt, ökar i spänning om muskeln är ”avkopplad” (inhiberad).

Dry needling

Dry needling är namnet som ofta används för att beskriva att man sätter en nål i muskler för att påverka muskelspänning och eller så kallade triggerpunkter. namnet dry needling kommer av att man inte injicerar något genom nålen, som man ju gör inom sjukvården när man vill injicera bedövningsmedel, vaccin eller annat in i kroppen genom en kanyl. Inom akupunkturen sätts inga substanser in i kroppen, och således är all akupunktur i grunden ”torr”. Begreppet är alltså mer fåorknippat med ”muskel-akupunktur” till skillnad från TCMs-filosofi.

Vad behandlar vi med akupunktur?

Som naprapater behandlar vi endast problem från det muskuloskeletala systemet, alltså muskler och leder och de besvär som härleds från dessa strukturer Det betyder att vi inte behandlar allergier, sjukdomar från inre organ eller hormonella problem. Vi behandlar exempelvis:

Helhetlig behandling

Nålar är för oss oftast en del av en helhet, där naprapatins klassiska muskel- och ledbehandling genom ledjusteringar och muskeltekniker utgör grunden, och akupunktur är ett fantastisk supplement till detta. Vilka behandlingstekniker som används väljs ut ifrån vem som är patienten, vilken smärta eller skada denna har, vilka preferenser patienten har osv. Vår behandling riktas mot önskad optimal effekt av ditt besvär, mer än vad som är terapeutens favorit-behandlingssätt. Här kan du läsa om våra vanligaste behandlingsmetoder.

Behöver du hjälp med dina besvär?

Våra naprapater kan hjälpa dig.

Referenser akupunktur

  1. Huang W, Johnson TM, Kutner NG, Halpin SN, Weiss P, Griffiths PC, Bliwise DL. Acupuncture for Treatment of Persistent Disturbed Sleep: A Randomized Clinical Trial in Veterans With Mild Traumatic Brain Injury and Posttraumatic Stress Disorder. J Clin Psychiatry. 2018 Dec 11;80(1) – PubMed
  2. Anderson BJ, Jurawanichkul S, Kligler BE, Marantz PR, Evans R. Interdisciplinary Relationship Models for Complementary and Integrative Health: Perspectives of Chinese Medicine Practitioners in the United States. J Altern Complement Med. 2019 Mar;25(3):288-295. -PMC – PubMed
  3. Song AQ, Zhang YP, Chen R, Liang FX. Is Acupuncture Effective for Improving Insulin Resistance? A Systematic Review and Meta-analysis. Curr Med Sci. 2018 Dec;38(6):1109-1116. – PubMed
  4. Manheimer E, White A, Berman B, Forys K, Ernst E. Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Ann Intern Med. 2005 Apr 19;142(8):651-63. – PubMed
  5. Scharf HP, Mansmann U, Streitberger K, Witte S, Krämer J, Maier C, Trampisch HJ, Victor N. Acupuncture and knee osteoarthritis: a three-armed randomized trial. Ann Intern Med. 2006 Jul 04;145(1):12-20. – PubMed
Back To Top