skip to Main Content

Vad är skillnaden mellan naprapat, kiropraktor och fysioterapeut?

Många undrar vad som är skillnaden och likheten mellan en kiropraktor, en naprapat och en fysioterapeut (tidigare kallad sjukgymnast)? Hur behandlar de? Vad skiljer utbildning och grundläggande filosofi? Kanske viktigast av allt – vilken terapeut ska du välja? Här ger vi dig en översikt.

Först som sist vill vi påpeka att Naprapatlandslaget har både naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter i kedjan. Till största delen består vi av naprapater och skriver utifrån information och uppfattningar som vi tänker ger en översiktlig bild av skillnaden och likheter yrkesgrupperna emellan. Det är vår bild att alla grupperna behövs i samhället och att de gör en viktigt jobb med behandling av den största orsaken till ohälsa – muskel och skelett. Att skriva om skillnader mellan yrkesgrupperna kan aldrig bli 100% riktigt då den individuella terapeuten alltid är unik. De olika yrkesgrupperna är inte bättre än de andra, men det finns olikheter.

Naprapat, Naprapatlandslaget

Historik

Kiropraktik

Grundaren av kiropraktik, Daniel David Palmer
Kiropraktik, grundare Daniel David Palmer

Kiropraktikens grundare är D.D. Palmer, som behandlade sina första patienter 1895 och startade utbilda kiropraktorer 1897. D.D. Palmers son B.J. Palmer blev också kiropraktor och utvecklade yrket efter sin far. Namnet kiropraktik kommer från chiro (med händerna) och practic (att göra) – ”att göra (behandla) med händerna”. Kiropraktiken är ett hantverk som är utvecklat från traditioner som går långt tillbaka i historien, där man behandlat människor med besvär i kroppen med händerna. Det vetenskapliga underlaget genom nyare tids forskning har gett den manuella medicinen en större grund för förståelse om hur behandlingen påverkar nervsystemet.

Naprapati

Oakley Smith, naprapatins grundare
Oakley Smith, naprapatins grundare

Naprapatins grundare Oakley Smith studerade och utövade kiropraktik med kiropraktikens grundare D.D. Palmer i slutet av 1800-talet. Han valde senare (1907) att starta en egen utbildning, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago, och gav ut boken ”A Textbook of Modernized Chiropractic”. Namnet naprapati kommer från tjeckiska napravit (korrigera) och latinska patos (lidande) – ”korrigera orsak till lidande”. Smith hämtade manuellmedicinska kunskaper och influenser från Böhmen (Tjeckien) där han gjorde studieresa.

Naprapatin i Skandinavien växte genom Björn J`son Berg, Sveriges första naprapat som senare (1970) startade naprapatskola i Stockholm.

Fysioterapi / Sjukgymnastik

Per-Henrik Ling, grundare av svensk sjukgymnastik
Per-Henrik Ling, grundare av svensk sjukgymnastik

Sjukgymnastik är ännu ett sätt att undersöka och behandla människor med problem från muskel- och ledsystemet. Namnet sjukgymnastik är från 2014 ändrat till fysioterapi, och den som utövar detta kallas nu för en fysioterapeut. Den första dokumenterade sjukgymnastiken kommer från Sverige och Per-Henrik Ling på början av 1800-talet, då sjukgymnastiken hade två grenar som var sammanslagna; en utövande gymnastikdel (gympa) och en behandlande del (terapi). Senare blev dessa två delar separerade. Sjukgymnastiken ökade markant i takt med ökat behov i början av 1900-talet. Polio var ett smittsamt virus som fram till 1900-talets första hälft resulterade i att många fick förlamningar efter att det smittsamma viruset påverkat nervsystemet. Dessa patienter hade behov av rörelse utförd av sjukgymnaster. Första världskriget är ett annat exempel på kriser som ökade behovet av yrkesgruppen, då många skadade soldater behövde rehabilitering efter skador.

Bild: Svenska gymnaster från 1900.
Bild: Svenska gymnaster från 1900.

Skillnader och likheter

Likheten mellan dessa professioner är framförallt att de jobbar med människor med smärta eller andra hinder för ett fungerande muskel- och ledsystem. De jobbar primärt utan mediciner eller medikamenter för att patienterna ska få hjälp, men använder istället händerna eller vissa hjälpmedel som elektro-medicin för att påverka läkningen hos den skadade. Sjukgymnasterna har historiskt mest jobbat med rehabilitering (övningar) medan naprapater och kiropraktorer fokuserat på ”hands on” behandling med olika tekniker för att optimera patientens funktion i nervsystemet (och muskel- och led). Vidareutbildningar som akupunktur med mera är vanligt i alla grenarna.

Skillnader hittar man givetvis, men det är svårt att ange i exakta termer då alla terapeuter har olika influenser och preferenser, hämtade från sin profession men även de andra ”konkurrerande” professionerna. Spinal manipulation (ledjusteringar) är en central del av naprapater och kiropraktorers utbildning, medan rehabilitering är central för sjukgymnasten.

Ved erbjuder dessa yrkesgrupper generellt och specifikt?

Alla dessa hjälper människor med smärtproblematik eller problem relaterat till rörelse i muskel- och skelett. Hos alla får du diagnosticerat dina besvär med passande behandling och uppträning.

Hos naprapaten får du ofta möjlighet till dessa behandlingstekniker: Ledjustering, mobilisering, triggerpunktsbehandling, dry needling (muskelakupunktur), hjälp med rehab-övningar.

Kiropraktorer jobbar som naprapaten med ledjusteringar, och har även kompetens på mjukdelsbehandling. Som nämnt är det individuella skillnader mellan olika terapeuter i en yrkesgrupp. Hos kiropraktorerna i Naprapatlandslaget (vi har har både naprapater och kiropraktorer i organisationen) utförs tekniker både för muskel och led.

Sjukgymnasten hjälper dig med undersökning, rehabilitering samt använder olika tekniker för mobilisering av mjukdelar.

Proffesionskonkurrens?

Tyvärr så är det flera som ser de andra professionerna som ett hot och eventuellt som ”mindre bra än sin egen”. Sanningen är kanske att alla yrkesgrupper, även när det kommer till hälsa,  har utövare som har olika kvalifikationer, kunskaper, infallsvinklar, syften, handlag osv. Med det antalet människor som besväras av problem från ryggen samt andra leder, behöver vi ”alla på däck”. Vilken hjälp du får hos de olika yrkesgrupperna är beroende av personen du går till och det problemet du har.

Vem ska du gå till?

Uppsök en terapeut som du har fått rekommenderat eller kan läsa om som verkar ge ett professionellt intryck. Det är vår erfarenhet att de flesta får bäst resultat av att få både behandling och övningar att göra hemma eller på gymmet. Vi i Naprapatlandslaget har skrivit boken Smärtfri där du hittar grundläggande (p-) rehabiliteringsövningar och hållningsövningar för de flesta typer problem. Vi har även en YouTube-kanal där vi lägger upp övningar och tips (Naprapatlandslaget). På vår webbplats går vi noggrant igenom vanliga symptom. 

Kontakt

Behöver du hjälp med dina besvär?

Våra naprapater kan hjälpa dig.

Vad gör en naprapat?

Naprapaten diagnosticerar och behandlar problem relaterad till muskel- och led. Att skapa bättre rörlighet i stela områden och därigenom normalisera optimal funktion är ett huvudmål, och behandling av muskler och leder för att få bättrad blodcirkulation och läkning är centralt. Justering av leder och muskeltekniker är vanligt förekommande behandling hos naprapaten. 

Skillnad mellan naprapat och kiropraktor?

Vi upplever att många säger att ”naprapaten jobbar med muskler och lederna” medan kiropraktorn ”jobbar med lederna”. Men som beskrivits ovan är detta en förenkling som nödvändigtvis inte stämmer.

Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktorn diagnosticerar och behandlar med hands-on tekniker (oftast ledjusering) för att förbättra funktionen och därigenom minimera eller ta bort smärtan. Många förbinder kiropraktorbehandling med ”knäcken” som kan följa en justering. Detta ljudet uppstår då ledvätskan blir till gas.

Exempel på hur det kan se ut hos sjukgymnasten:

Hur lång är utbildningarna?

Naprapathögskolan är en 5-årig utbildning, varav 4 år på skola och ett års legitimationstjänsgöring för att få legitimationen (legitimerad naprapat). Det finns även naprapatutbildning i Chicago. Kiropraktik kan man studera i bl.a. Sverige, Danmark, USA, England, och Australien, och går ofta över 5 år (läs mer om svenska utbildningen här). I tillägg följer ett års legitimationstjänstgjöring. Sjukgymnastisk utbildning är 3-årig, och finns på en mängd studieplatser runt om i världen.

En kort video från Naprapathögskolan med en inblick i en naprapats vardag från idrotten:

Back To Top