Skillnaden mellan en naprapat, kiropraktor och fysioterapeut

Vad är skillnaden mellan naprapat, kiropraktor och fysioterapeut?

Många undrar vad som är skillnaden och likheten mellan en kiropraktor, en naprapat och en fysioterapeut (tidigare kallad sjukgymnast)? Hur behandlar de? Hur skiljer sig utbildning och grundläggande filosofi? Och kanske viktigast av allt – vilken terapeut ska du välja? Här ger vi dig en översikt!

Först och främst vill vi påpeka att Naprapatlandslaget har både naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter i kedjan, även om vi till störst del består av naprapater. Utifrån den information och uppfattning vi har vill vi ge en överskådlig bild av skillnader och likheter yrkesgrupperna emellan. Det är vår uppfattning att alla dessa professioner behövs i samhället och att samtliga gör ett viktigt jobb med behandling av den största orsaken till ohälsa, nämligen besvär från muskler och skelett. Att beskriva skillnaderna mellan yrkesgrupperna kan aldrig bli 100% riktigt då den individuella terapeuten, liksom varje patient, alltid är unik.

Den ena yrkesgruppen är inte bättre än den andra, men det finns olikheter.

Naprapat, Naprapatlandslaget

Historik

Kiropraktik

Kiropraktik, grundare Daniel David Palmer
Kiropraktik, grundare Daniel David Palmer

Kiropraktikens grundare är Daniel David (D.D.) Palmer. Han behandlade sina första patienter 1895 och började utbilda kiropraktorer 1897. D.D. Palmers son B.J. Palmer blev också kiropraktor och utvecklade yrket efter sin far. Namnet kiropraktik kommer från chiro (med händerna) och practic (att göra) vilket alltså syftar till begreppet ”att göra (behandla) med händerna”. Kiropraktiken är ett hantverk som är utvecklat från traditioner och går långt tillbaka i historien där man behandlat människor med besvär i kroppen med händerna. Det vetenskapliga underlaget genom nyare tids forskning har gett den manuella medicinen en större grund för förståelse om hur behandlingen påverkar nervsystemet.

Naprapati

Oakley Smith, naprapatins grundare
Oakley Smith, naprapatins grundare

Naprapatins grundare Oakley Smith studerade och utövade kiropraktik med kiropraktikens grundare D.D. Palmer i slutet av 1800-talet. Han valde senare (1907) att starta en egen utbildning, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Han gav även ut boken ”A Textbook of Modernized Chiropractic”. Smith hämtade manuellmedicinska kunskaper och influenser från Böhmen (Tjeckien). Namnet naprapati kommer från tjeckiska napravit (korrigera) och latinska patos (lidande) och syftar till begreppet ”korrigera orsak till lidande”.

Naprapatin i Skandinavien växte genom Sveriges första naprapat, Björn J´son Berg, som senare (1970) startade Naprapathögskolan i Stockholm.

Fysioterapi / sjukgymnastik

Per-Henrik Ling, grundare av svensk sjukgymnastik

Per-Henrik Ling, grundare av svensk sjukgymnastik
Sjukgymnastik är ännu ett sätt att undersöka och behandla människor med problem från muskel- och ledsystemet. Namnet sjukgymnastik är från 2014 ändrat till fysioterapi och utövaren är numer benämnd som fysioterapeut.

Den första dokumenterade sjukgymnastiken kommer från Sverige och Per-Henrik Ling i början av 1800-talet. Sjukgymnastiken hade då två sammanslagna grenar; en utövande gymnastikdel (gympa) och en behandlande del (terapi). Senare blev dessa två delar separerade. Sjukgymnastiken ökade markant i takt med ökat behov i början av 1900-talet. Polio var ett smittsamt virus som fram till 1900-talets första hälft resulterade i många förlamningar till följd av virusets påverkan på nervsystemet. Dessa patienter hade behov av rörelse utförd av sjukgymnaster. Första världskriget är ett annat exempel på kriser som ökade behovet av yrkesgruppen då många skadade soldater behövde rehabilitering av skador.

Behöver du hjälp med smärta eller andra besvär?

Vi har naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter. Sök upp din närmaste klinik och boka en tid redan idag.

Skillnader och likheter

Likheten mellan dessa tre professioner är framförallt att de jobbar med människor med smärta eller andra hinder för ett fungerande muskel- och ledsystem. Alla jobbar primärt utan mediciner eller medikament och använder istället händerna, eller vissa hjälpmedel såsom elektromedicin, för att hjälpa patienter och påverka läkningen hos den skadade. Sjukgymnasterna har historiskt sett mest jobbat med rehabilitering medan naprapater och kiropraktorer fokuserat mer på manuell behandling innefattande olika tekniker för att optimera patientens funktion i nervsystemet (och muskel- och led). Vidareutbildningar som akupunktur med mera är vanligt i alla grenarna.

Skillnader hittar man givetvis men det är svårt att ange i exakta termer då alla terapeuter har olika influenser och preferenser hämtade från sin egen och andra professioner. Spinal manipulation (ledjusteringar) är en central del av naprapaters och kiropraktorers utbildning medan rehabilitering är central för sjukgymnastens.

Vad erbjuder dessa yrkesgrupper generellt och specifikt?

Alla tre yrkesgrupper hjälper människor med smärtproblematik och/eller problem relaterat till rörelse i muskler och skelett. Du får en diagnos på dina besvär och lämplig behandling och uppträning oavsett yrkesgrupp.

Hos naprapaten får du ofta möjlighet till dessa behandlingstekniker: Ledjustering, mobilisering, massage, triggerpunktsbehandling, dry needling (muskelakupunktur) och hjälp med rehabiliterande övningar.

Kiropraktorer jobbar främst med ledjusteringar men har, liksom naprapaten, även kompetens inom mjukdelsbehandling. Som nämnt är det individuella skillnader mellan olika terapeuter i en yrkesgrupp. Hos kiropraktorerna på Naprapatlandslaget (vi har har både naprapater och kiropraktorer i organisationen) utförs tekniker både för muskel och led.

Sjukgymnasten hjälper dig med undersökning, rehabilitering samt använder olika tekniker för mobilisering av mjukdelar.

Vad gör en naprapat?

Naprapaten diagnostiserar och behandlar problem relaterade till muskler och leder. Att skapa bättre rörlighet i stela områden och därigenom normalisera optimal funktion är ett huvudmål. Behandling av muskler och leder, för att få förbättrad blodcirkulation och läkning, är centralt. En kombination av ledjustering och olika muskeltekniker är en vanligt förekommande behandling hos naprapaten. 

Skillnad mellan naprapat och kiropraktor?

Vi upplever att många säger att ”naprapaten jobbar med muskler och lederna” medan kiropraktorn ”jobbar med lederna”. Men som beskrivits ovan är detta en förenkling som nödvändigtvis inte stämmer utan beror av vilken terapeut du träffar.

Hur lång är respektive utbildning?

Naprapatutbildningen är 5-årig, varav 4 av dessa år genomförs på Naprapathögskolan i Stockholm. Därefter följer ett års legitimationstjänsgöring för att få legitimation hos Socialstyrelsen (legitimerad naprapat). Det finns även naprapatutbildning i Chicago.

Kiropraktik kan man studera i bland annat Sverige, Danmark, USA, England, och Australien. Utbildningen sträcker sig ofta över 5 år men varierar från land till land (läs mer om svenska utbildningen här). Därefter följer ett års legitimationstjänstgjöring.

Fysioterapeut-utbildningen är 3-årig och finns på en mängd platser runt om i världen.

Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktorn diagnosticerar och behandlar med manuella tekniker (oftast ledjustering) för att förbättra funktionen och därigenom minimera eller helt avlägsna smärtan. Många förknippar kiropraktorbehandling med ”knaket” som kan uppstå vid justering. Det knakande ljudet uppstår då ledvätska blir till gas.

Hur jobbar fysioterapeuten?

Här är ett exempel på hur det kan se ut vid besök hos en fysioterapeut.

Proffesionskonkurrens?

Tyvärr finns det dem som ser andra professioner som ett hot eller mindre bra än sin egen. Sanningen är kanske att alla yrkesgrupper, även när det kommer till hälsa, har utövare med olika kvalifikationer, kunskaper, infallsvinklar, syften, handlag mm. Vår uppfattning är att alla professioner behövs, i synnerhet med tanke på det stora antal människor som besväras av problem från rygg och andra leder. Olika yrkesgrupper passar olika typer av människor och besvär och det viktiga är att hitta den terapeut som kan ge dig den hjälp du behöver.

Vem ska du gå till?

Uppsök en terapeut som du har fått rekommenderad! Du kan också läsa om olika terapeuter och välja den som ger ett professionellt intryck. Det är vår erfarenhet att de flesta får bäst resultat av att få både behandling och övningar att göra hemma eller på gymmet. Vi på Naprapatlandslaget har skrivit boken Smärtfri där du hittar grundläggande rehabiliteringsövningar och hållningsövningar för de flesta typer av besvär. Vi har även en YouTube-kanal där vi lägger upp övningar och tips (Naprapatlandslaget). På vår webbplats går vi noggrant igenom vanliga symptom

Nedan en kort video från Naprapathögskolan med en inblick i en naprapats vardag från idrotten: