Blogg

AKUT OCH KRONISK SMÄRTA (DEL 2)

SMÄRTA, ORSAK OCH HUR MAN KAN PÅVERKA (DEL 2)

Den vanligaste orsaken till att du som patient söker vård hos en naprapat är på grund utav smärta. Smärta är en livsviktig funktion som skyddar en organism från skada. Genom feedback från vårt sensoriska system klarar kroppen att undvika situationen den tror är skadliga. När du en iskall vinterdag står ute och skottar snö och gör fler rotationer i ryggen än vad du gjort det sista sex månaderna och ryggen plötsligt hugger till. Inte för att nödvändigtvis är en fysisk skada i ryggen utan mer att kroppen ser rörelsen som ett hot.  Denna smärta kan sitta i flera veckor och så fort du gör en liknande rotation så får kroppen panik och du får en huggande smärta. Du tror att du har fått diskbråck.

Vad påverkar din smärtupplevelse?

 1. Skadan i sig själv
 2. Ökad känslighet av dina smärtfibrer (nociceptorer) efter en skada
 3. Din egen tro om hur farlig smärtan är
 4. Genetik
Ny definition av Smärta från International Association for the Study of Pain (IASP): ”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till – eller liknande det man upplever vid – vävnadsskada eller hotande vävnadsskada”. 
 • Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.
 • Smärta och nociception är två olika saker. Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i sensoriska neuron.
 • Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är.
 • En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.
 • Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.

Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta. Vi använder här nedan neurologi för att hjälpa dig förstå varför du har ont och hur en naprapat kan behandla det. Låt oss följa smärtan från receptor till hjärna;

Smärta – vad händer?

Vi har receptorer i form av nervceller i vår hud. Dessa receptorer tar upp olika typer av stimuli såsom mekaniskt stimuli, tryck, värme, kyla, vibration och nociception (smärta). När dessa receptorer blir stimulerade skickar det en elektrisk impuls (aktionspotential) via en perifer nerv in till vår ryggmärg som sedan skickar signalen vidare till flera platser i vår hjärna. I både ryggmärgen och hjärnan har vi områden som hjälper dig att tolka vilken typ av stimuli du är utsatt för. Utan tolkningen av signalen har hjärnan ingen aning vad som egentligen sker.

Ditt nervsystem tolkar och ger mening så att du kan känna skillnad på t.ex värme från en öppen eld, kyla från en kall vind, om det är en lätt klapp på axeln eller är det ett hårt slag. Smärta och sensationen av smärta är en kontroversiellt ord inom neurologi, nociception är det ordet som istället används. Nociception kommer från det latinska ordet “nocere” vilket betyder “to harm” och “cepi” som betyder “ta emot”. Det är en livsviktig funktion som hjälper oss att undvika skada både genom en “withdrawal reflex” och ett obehag (smärta) som leder till att du undviker liknande situationer i framtiden. Smärta är subjektivt och den har både en mental och fysisk komponent. Vi kan INTE säga att smärta bara är till för att undvika fysisk skada på kroppen vilket tidigare var definitionen på smärta.  

 1. Du kan ha smärta med en fysisk skada
 2. Du kan ha smärta utan fysisk skada
 3. Du kan ha fysisk skada utan smärta 
 4. Du kan ha ingen skada och ingen smärta.

Detta betyder såklart inte att smärtan bara sitter upp i ditt huvud utan mer att dina smärta  är otroligt komplex och bör behandlas utefter det. Därför är alla patienter som kommer till oss naprapater unika och vår undersökning hjälper oss att förstå var i ditt nervsystem som vår behandling bör riktas. Akut smärta är kroppens varningssignal för att något något är fel. Den kommer ofta hastigt och varar bara en kort tid.  Den orsakas ofta av en akut skada, infektion, sjukdom eller operation. 

Kronisk smärta

Kronisk smärta är ofta mer komplex orsaken är ofta osäker. Vid kronisk smärta har ofta ditt nervsystem sensibiliseras. Detta betyder att ditt nervsystem känslighet till smärta har ökat. Vår hjärna förändras hela tiden och blir bra på det du gör. Har du ont blir också ditt nervsystem bra på att ha ont.  Sensibiliseringen kan antingen ske lokalt eller centralt. Lokalt blir dina receptorer mer känsliga för nociception, detta sker ofta tillsammans med inflammation.  Centralt kan de nervkärnor som stimuleras vid smärta bli uppreglerade och toleransen för stimuli blir lägre vilket leder till att de aktiveras lättare. Summan blir  mer smärta och din hjärna ser till att du inte använder den potentiellt skadade kroppsdelen.

Behandling av smärta hos naprapaten

Hos naprapaten blir ofta triggerpunkter behandlade för att lindra smärta.Triggerpunkter är en form av central sensibilisering. Vid triggerpunktsbehandling används ofta massage, statiskt tryck eller stretch. Alla är effektiva och får ofta triggerpunkten att försvinna. Vid massage av triggerpunkt stimuleras vi de centrala strukturerna i ryggmärgen och hjärnan. Försvinner din triggerpunkt är det ett tecken på att vi har stabiliserat de centrala strukturer.  Förändringar i din hjärna och ryggmärg sker på millisekunder medans förändring i din muskelbiologi tar minst 14 dagar. 

En rörelse dysfunktion (låsning) i ryggraden eller annan led ger ofta smärta. Detta förklaras genom port teorin som skapades av Melzack & Wall (1965). Våra röreslesignaler (proprioception) tävlar om ingången in till ryggmärgen med smärtsignalerna(nociception) likt en port.  Är rörelsen inskränkt kommer smärta ha en fri passage upp till vår hjärna.  Därför har rörelse en väldigt bra smärtlindrande effekt.  Vid en ledjustering återställer vi den normala rörelser och ger din kropp en naturlig smärtlindring. 

Artikelförfattare

Naprapat Joakim Drysén tog examen 2015 på naprapathögskolan i Stockholm. Under de tre sista åren har Joakim dykt djupt ner i neurologi och hur hjärnan styr allt i våran kropp. Utbildningarna har skett tillsammans med Carrick institute i Florida USA.

Referenser

 • NOCICEPTIVE PHYSIOLOGY Einar Ottestad and Martin S. Angst
 • Latent myofascial trigger points: their effects on muscle activation and movement efficiency Karen R. Lucasa,*, Barbara I. Polusa , Peter A. Richb
 • Pain and the Neuromatrix in the Brain Ronald Melzack, Ph.D.

 

 

Dela gärna detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email