Blogg

Beträffande Coronavirus / Covid-19

Om du har symptom på influensa, har varit i kontakt med smittade eller varit i ett område med stor smittorisk, ring oss så kan vi flytta din bokning några veckor framåt.

Vi önskar inte att kris-maximera och sprida rädsla för ett problem som kanske inte står i proportion till den mediala täckningen.

Men det finns fortfarande anledning att vidta försiktighetsåtgärder, delvis för att;

  1. Friska människor kan i sin tur infektera äldre och andra med nedsatt immunförsvar, för vilka det kan få stora konsekvenser
  2. Även för friska unga människor är det tråkigt att få influensa
  3. Om vi som terapeuter blir smittade blir vi satta i karantän och kan inte behandla våra patienter

P.S. Vi är särskilt försiktiga under dessa tider med rengöring och handtvätt här på kliniken

Du kan även boka en videokonsultation om du bor i andra delar av landet eller vill hålla dig hemma i dessa tider.

Dela gärna detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email