skip to Main Content

Huvudvärk

Själva hjärnvävnaden kan inte känna smärta, men hjärnan uppfattar och tolkar smärtan från kroppen. När man har huvudvärk är det blodkärl, nervvävnad, muskler eller hjärnhinnor som orsakar smärtan. De vanligaste formerna för huvudvärk är spänningshuvudvärk och migrän, men det finns andra typer, bland annat Hortons huvudvärk (cluster headache). Det finns flera möjliga orsaker till huvudvärk, från muskelspänningar till en kemisk belastning från ett födoämne eller liknande. I denna video kan du lära mer om olika system och områden i kroppen som kan leda till huvudvärk:

 

Back To Top