skip to Main Content

Caroline har en lång bakgrund som professionell dansare med erfarenheter från så väl Los Angeles som New York. Hon har under sin tid inom dansen byggt upp en djup förståelse för vikten av en optimalt fungerande fysisk funktion. Hon har patienten i fokus och arbetar för att finna orsaken till problemet för att sedan utifrån patienternas unika förutsättningar och situation återställa funktion, smärtlindra samt förebygga återfall.

Alla patienter har unika förutsättningar, behov och mål. Baserat på patientens situation och målbild skräddarsyr Caroline en individuell behandlingsplan. Behandlingsplanen kan bestå av såväl muskel- som ledbehandling, akupunktur samt individuella övningar och träningsprogram. Oftast är den optimala behandlingsplanen en kombination av dessa. Under behandlingsplanens gång utvärderar ni tillsammans behandlingsplanens effekter för att säkerställa ett optimalt utfall.

Caroline har även ett brinnande intresse och bred kunskap om kostens och andra livsstilsvals inverkan på kroppens funktion.

Tillsammans med patienten arbetar Caroline långsiktigt och fokuserat med målet om att varje patient ska kunna maximera sitt välmående och uppnå sin optimala fysiska funktion.

 

Bakgrund:

  •  Scandinavian College of Manual Medicin
  •  Dry needling
  •  Neurologisk akupunktur
  •  Kiropraktiska tekniker, rörelse & andningens betydelse för rörelseapparaten
Back To Top