Caroline Junaeus Storckenfeldt

Legitimerad Kiropraktor

Caroline är legitimerad kiropraktor med examen från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 2015. Hon har lång erfarenhet av olika typer av neuromuskuloskelatala besvär från rörelseapparaten – allt ifrån långvariga smärtor till akut skada. Hennes fokus ligger på helheten. Tillsammans med patienten lägger hon upp en rehabiliteringsplan för att uppnå gemensamt uppsatta mål.

Caroline tillämpar Thompson droppteknik i sin behandling. Som komplement till de manuella behandlingsmetoderna jobbar Caroline även med ultraljudsdiagnostik, Dry Needling, stötvåg och rehabilitering. Hon har tidigare arbetat inom primärvården med patienter med långvarig smärta och har studerat idrottspsykologi på Stockholms Universitet.

På fritiden klättrar eller rider hon gärna.