skip to Main Content

David är föräldraledig t.o.m. den 22 augusti 2022.

David valde att bli naprapat för att det alltid funnits ett stort intresse för hur kroppen fungerar, hur kroppens system och funktioner styr vår kropp. Ett stort intresse för idrott var säkerligen en annan orsak och David har provat på många olika sporter och även jobbat i flera olika idrottsorganisationer som naprapat.

Naprapatyrket är för David att alltid utvecklas, både personligt och yrkesmässigt – att få omvandla sina teroretiska kunskaper till praktisk erfarenhet. Att fördjupa sina kunskaper genom nya rön inom forskningen. Att utbilda, förklara och visa samband för att tydliggöra för patienten vad, varför och hur besvären uppkommer och hur kroppen fungerar. David har ett stort intresse för forskning och fick sin C-uppsats publicerat i en vetenskaplig tidskrift 2011.

Med över 10 år sedan naprapatexamen är David väldigt bekväm i sin yrkesroll. Han är duktig på att diagnosticera besvär samt ge prognoser. Han lägger upp tydliga rehabiliteringsprogram och kan följa patienten genom hela resan som ett tryggt resesällskap.  David har fördjupade kunskaper inom idrottsmedicin och rörelseapparaten, framför allt nacke/axel/skuldra samt ländrygg. Han tränar väldigt gärna själv löpning, klättring, cykel och skidor.

David har vidareutbildat sig inom bland annat dry needling och stötvåg.

Puplicerat:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22228552/

Back To Top