skip to Main Content

David hjälper dig med både akut smärta och långvarig värk från muskler och leder. Som naprapat ser han till helheten och tar hänsyn till olika aspekter som möjliga utlösande faktorer till smärtan. Hans mål är att utifrån varje individs utgångspunkt skapa de bästa förutsättningarna till smärtfri rörelse, och han lägger upp behandlingsplanen därefter. Behandlingarna kan bestå av muskel- och ledbehandling, akupunktur/dry needling, stötvåg samt muskelövningar och träningsprogram – oftast en kombination av dessa.

David har varit med Naprapatlandslaget sedan Göteborgsstarten. På fritiden är han aktiv inom löpning, golf, squash och klättring.


Bakgrund: 

  •  Naprapathögskolan, Stockholm
  •  Dry needling
  •  Manipulationstekniker
Back To Top