Ida Nore

Legitimerad Naprapat

Att arbeta med människor har alltid varit en självklarhet för Ida. Hon har ett stort intresse för kroppen och dess funktion och använder detta för att hjälpa sina patienter att förbättra funktionen i kroppen och minska smärta. Ida lägger stort fokus att du ska nå dina mål och att du ska förstå den bakomliggande orsaken till din smärtproblematik. Detta sker via en noggrann undersökning, skräddarsydd behandling och en individanpassad behandlingsplan.

Behandlingsplanen kan bestå av muskel- och ledbehandling, akupunktur, stötvåg samt individuella muskelövningar och träningsprogram. Oftast är den optimala behandlingsplanen en kombination av dessa. Under behandlingsplanens gång utvärderar ni tillsammans behandlingsplanens effekter för att säkerställa ett optimalt utfall.

Ida har ett brinnande intresse och bred kunskap kring hur kost och andra livsstilsval har för inverkan på kroppens funktion.
Tillsammans med patienten arbetar Ida långsiktigt och fokuserat med målet om att varje patient ska kunna maximera sitt välmående och uppnå sin optimala fysiska funktion.

Bakgrund:

  • Naprapathögskolan 2015-2019
  • Dry Needling