Janne Ondracek

Legitimerad Naprapat
Bilden föreställer legitimerad naprapat Janne Ondracek på Naprapatlandslaget Göteborg Vasastan

Kontakta mig eller boka tid

Janne Ondracek är Legitimerad Naprapat med examen från Scandinavian College of Manual Medicine 2002. Efter sin examen har Janne vidareutbildat sig till Kommunikolog samt gått kurser i Dry Needling, Holistic Health Coach och ledjusteringstekniker. Han har också deltagit i flertalet workshops med profiler inom träning såsom Ido Portal, MovNat och Ryan Hurst GMB. Detta gör att Janne har en bred blick och precis fingertoppskänsla i vad som behövs för att möta behovet från de patienter han träffar. Tillsammans når ni bra resultat!