skip to Main Content
Janne Ondracek är Legitimerad Naprapat med examen från Scandinavian College of Manual Medicine 2002. Efter sin examen har Janne vidareutbildat sig till Kommunikolog samt gått kurser i Dry Needling, Holistic Health Coach och ledjusteringstekniker. Han har också deltagit i flertalet workshops med profiler inom träning såsom Ido Portal, MovNat och Ryan Hurst GMB. Detta gör att Janne har en bred blick och precis fingertoppskänsla i vad som behövs för att möta behovet från de patienter han träffar. Tillsammans når ni bra resultat!
Back To Top