Jimmie Sjögren

Legitimerad Naprapat

Jimmie är född och uppvuxen i Umeå och flyttade till Stockholm 2006 för att spela ishockey och gå sista året på hockeygymnasium. Han började studera på Naprapathögskolan 2015 och tog examen 2019.

Jimmie blev certifierad massageterapeut 2016 och började då ta emot patienter i egen regi. Han har arbetat med hockeyspelare och hjälpt klubbar i Stockholm – allt från A-lag till ungdomsspelare i exempelvis Nacka Hockey och Farsta Hockey. Han behandlar patienter med besvär från rörelseapparaten, både på klinik och på företag. Hans mål med behandlingen är att, genom en adekvat testmetodik, hitta bakomliggande orsaker till besvären och få till förändring genom behandling och träning. Jimmie vill lägger stor vikt vid att få patienten införstådd i varför man har besvär och vad som är orsaken till det. Genom att ge patienten förutsättning till förändring kan man uppnå en smärtfri vardag.

Jimmie har tidigare varit aktiv inom innebandy, fotboll och ishockey i division 1 och 2. På fritiden spenderar han gärna tid i gymet.

Bakgrund

  • Naprapathögskolan
  • Dry Needling
  • Funktionell neurologi
  • Fortbildning i justeringstekniker/manipulation