Magdalena Kilström

Legitimerad Naprapat

Magdalena har egen erfarenhet av olika smärttillstånd i sin ungdom och besitter därmed stor förståelse och insikt i hantering av långvarig smärta. Hon är en bra lyssnare och har ett stort engagemang för varje patient. Hon lyssnar noga in patientens beskrivning av sina besvär och gör därefter en grundlig undersökning för att förstå vad orsaken till besvären är. Varje behandling anpassas efter individen och en förklaringsmodell kommuniceras med patienten för ökad förståelse kring uppkomst och åtgärd. Tillsammans sätts sedan en behandlingsplan i bruk för att uppnå patientens mål.

Magdalena jobbar mycket med rygg, axlar och nacke och är extra duktig på triggerpunktsbehandling. Vid behov använder hon sig gärna utav stötvågsbehandling.

Magdalena har hästbakgrund och har därmed ägnat mycket tid på hästryggen. Numer blir det mycket skidåkning vintertid och båtliv sommartid.