Michael Ramberg

Legitimerad Fysioterapeut

Michael är utbildad fysioterapeut och erhöll sin legitimation 2021 efter 3 års studier vid Luleå tekniska universitet. Han har även vidareutbildning inom OMT steg 1, akupunktur och är certifierad KRAFT-strateg. Efter examen lämnade han kylan uppe i norr och flyttade hem till Nyköping igen där han är född och uppvuxen.

Som fysioterapeut arbetar Michael med att diagnosticera och rehabilitera skador och dysfunktion från muskler, leder och ligament i rörelseapparaten. Utifrån undersökningen och just dina förutsättningar och förmågor upprättar ni tillsammans en rehabiliteringsplan. 

För Michael är det viktigt att patienten förstår orsaken till smärtan/dysfunktionen samt är delaktig under hela processen.

Vad gillar du att göra på din fritid?
På min fritid är det framför allt fotboll som upptar min tid. Jag är själv inte aktiv längre utan är numera fysioterapeut/fystränare för ett lokalt fotbollslag.