Rode Jonasson

Legitimerad Naprapat
Bilden visar legitimerad naprapat Rode Jonasson på Naprapatlandslaget Sickla

Kontakta mig eller boka tid

För Rode har det alltid fallit naturligt att vilja hjälpa andra människor. Han sätter stort värde vid att lyssna till, ta in och förstå varje patients behov och livssituation för att därigenom på bästa sätt kunna hjälpa till med just deras smärtproblematik. Vare sig du är kontorsarbetare, byggnadsarbetare, motionär eller elitidrottare finns det alltid något att göra åt smärtan.

Rode har tidigare jobbat på en klinik med inriktning mot idrottsskador där han jobbat mycket med rehabilitering av idrottsrelaterad smärtproblematik.

Hos Rode kan du få hjälp med allt från vardagliga besvär, såsom rygg- & nacksmärta, till idrotts- eller träningsrelaterade besvär/skador såsom knäsmärta, axelsmärta, armbågssmärta och dylikt.

Bakgrund:

  • Naprapathögskolan
  • Stötvågsbehandling
  • Dry needling