Tomas Nordin

Legitimerad Naprapat
Bilden föreställer legitimerad naprapat Tomas Nordin som jobbar på Naprapatlandslagets klinik i Umeå

Kontakta mig eller boka tid

Tomas Nordin har jobbat som legitimerad naprapat i 20 år. Under dessa år har han behandlat privata kunder, företagsanställda samt idrottare på alla olika nivåer. Som naprapat är han specialiserad på ledbehandling och funktionsbedömning av rörelseapparaten. Till rörelseapparaten hör bland annat kroppens leder, muskler och nerver. Problem kopplade till nacke, axlar, och ländrygg är det vanligaste vi ser men du kan även söka hjälp för besvär från fötter, knän, armbågar och händer.

Tomas försöker alltid förmedla en helhetsbild till patienten för att skapa förståelse för vad orsaken kan vara till att man har besvär. Vid ett besök hos Tomas tas först och främst en noggrann anamnes för att han ska kunna bilda sig en uppfattning om dina problem och vad du vill ha hjälp med. Genom kontrollfrågor, noggrann undersökning och funktionsbedömning kan han förstå vilka smärtmekanismer som ligger bakom och driver din smärta och/eller besvär.  Han gör en bedömning på hur effektivt du kan hantera belastning och vilka strategier du använder dig av. Bedömningen ligger sedan till grund för vilken typ av behandling , vilka råd, övningar eller träningsrekommendationer du får. En plan arbetas fram så att du själv kan bidra till bättre funktion och minskade besvär. Tomas lägger stor vikt på att försöka förstå varför du har dina problem och varför en viss struktur signalerar för smärta. Råd och behandling kan nämligen skilja sig åt avsevärt mellan olika smärtmekanismer.

Tomas har ett förflutet som fotbollsspelare på elitnivå, bland annat i Umeå FC. Han har genom detta varit involverad i flera olika klubbar genom åren. Genom sin idrottande bakgrund har han byggt upp en djup förståelse för vikten av en optimalt fungerande fysisk funktion. Intresset för träning och olika vidareutbildningar har skapat en bred kunskap kring rörelseanalyser och återträning av olika störda rörelsemönster.

Tomas har vidareutbildat sig inom följande områden:

  • Thompsson dropteknik
  • Motorisk kontroll
  • Certifierad JEMS practitioner
  • Advanced shoulder rehabilitation
  • Axelina
  • Medicinsk Akupunktur, dry needling
  • Funktionell Neurologi
  • OMI Ortopaedic Medicine International Basic

På fritiden ägnar sig Tomas helst åt familj, vänner, resor och de flesta idrotter med boll. Just nu brinner han för Padel och barnens idrott.