Skolios

Kan man påverka skolios? I så fall hur?

Skolios betyder ”krokig rygg”, och sett bakifrån är en skolios synlig genom att man ser en snedhet. Det finns flera orsaker till att skolios uppstår, och man brukar skilja strukturell och funktionell skolios – den ena uppkommer på grund av ändringar i kroppen strukturellt, medan den andra uppstår som kompensation för exempelvis smärta och irritation.

På denna sida kan du läsa mer om följande:

 

skolios illustrerad
Ett exempel på hur skolios kan se ut

Olika typer av skolios

Skolios kommer från grekiska och betyder krokig/böjd. När man ser en ryggrad från sidan har den naturliga kurvor som skapar en god funktion. Men sett bakifrån ska ryggraden vara rak och inte krokig, vilket den blivit vid skolios. Ofta har ryggen en S-form vid skolios, och även ett otränat öga kan se en uppenbart sned rygg. Det finns flera olika kategorier skolios, vi ska här titta på vilka typer som finns, varför det uppstår och framförallt vad vi kan göra för att påverka så att ryggen kan bli mindre sned eller i bästa fall helt rak igen (vilket kan hända om skoliosen inte är grav, och man börjar med rätt behandling/träning i tid).

Skolios definieras i mycket av litteraturen vid en krökning av ryggraden (sidovägs) på mer än 10 grader. Det är orsaker till att skolios kan uppstå, och sannolikt är det vid de flesta tillfällen multi-faktoriellt; flera olika faktorer spelar samman. Kvinnor drabbas oftare än män. Man delar ofta in i grupperna idiopatisk skolios (utan känd bakgrund/orsak), medfödd skolios och skolios som en följd av nevro-muskulär sjukdom.

Strukturell skolios:

En strukturell skolios förblir sned när patienten böjer sig framåt. Strukturell skolios kan klassificeras i flera grupper, bland annat:

 1. Ideopatisk (utan känd orsak). Man benämner ofta om det är en 1 a) infantil (0-3 års ålder), 1 b) juvenil (3-10 år) eller 1 c) adolescent ideopatisk skolios (över 10 år).
 2. Nevromuskulär 
 3. Congenital (från fosterstadiet) Med congenital menas från födseln, och ca 15% beräknas ha sin skolios från detta. Påverkan i fostervecka 3-6 kan  vara orsak till att kotor i ryggraden blir deformerade eller växer ihop på en sida.
 4. Rheumatisk sjukdom
 5. Trauma
 6. Tumörer

smarta i övre delen av ryggen

Funktionell skolios:

Den icke-strukturella eller funktionella skoliosen minskar eller elimineras i sin snedhet när patienten böjer sig framåt. Framåtböjning är så sätt att differentiera om det är en strukturell eller funktionell skolios. Funktionell skolios är ofta en effekt av en benlängdsskillnad – kroppen blir osymmetrisk när det ena benet är kortare/ längre, och ryggraden börjar krökas för att kompensera. Den funktionella snedheten blir över tid strukturell, då vävnaden i kroppen anpassar sig efter snedheten, och kotorna remodelleras (omformas).

Funktionell skolios kan bland annat delas upp i följande grupper/ orsak;

 1. Hållningsskolios
 2. Nervrotsirritation (man väjer undan och avlastar nervsmärta och blir då sned)
 3. Inflammation
 4. Benländsskillnad

Symptom

Snedhet är det mest uppenbara med skolios. Man brukar benämna snedheter för konvexiteter. Om konvexen (”den buktande snedheten års sidan”) är över 10% klassificeras det som skolios. Vanligt förekommande är att bröstryggen tappar sin naturliga krumning (kyfos) som kan ses från sidan. Snedheter kan leda till högre sannolikhet för ryggproblem. Ryggsmärta ses oftare hos vuxna med skolios än övrig befolkning, men vid ungdoms-skolios ser man inte denna sammanhangen. Snedheten kan ha kosmetisk inverkan, och på så sätt påverka psykologiska aspekt hos individen. I grava fall där snedheten i bröstkorgen påverkar hjärta och lungor kan man få symptom från andning och hjärtat. Även tarmarna kan påverkas om snedheten gör att det pressar på dessa. Här är symptom i punktform för en översikt:

 • Snedhet
 • Ryggsmärta
 • Besvär kopplat till inre organ sås om andningspåverkan, hjärtbesvär, tarmpåverkan osv.
skolios
Illustration av en rak rygg (ingen skolios)

Diagnos

Cobbvinkel

Diagnos sätts efter röntgenundersökning där man kan se och mäta kurvaturerna och cobbvinkel. Cobbvinkel är sättet man mäter och klassificerar skolios. Över 10% behövs för diagnos.

Behandling

Manuell behandling skolios

Skolios behandlas manuellt med syftet att återställa funktionen i nervsystemet och det muskelo-skeletala systemet så att bättre balans skapas. Eftersom det är de aktiva delarna (nervsystemet aktiverar muskler) som ”drar benbitarna snett”, eller förhindrar balans (rak rygg), är målet att få aktiverat rätt muskler och inaktiverat ”de som står i spänn”, så att ryggraden kan bli mer rörlig och funktionell, och eventuellt rakare. De fall vi ser kliniskt och som vi har sett förbättring i snedheten på, är sannolikt idiopatiska funktionella besvär. Dessa kan man tänkas påverka. Om orsaken till snedheten är deformerade kotkroppar är det mindre sannolikhet att man kan ”rätta till ryggen” med manuell medicin.

 

Före behandling
Före behandling. Bildkälla: Plaugher/Lopes Textbook of Clinical Chiropractic

 

Efter behandling. Bildkälla: Plaugher/Lopes Textbook of Clinical Chiropractic
Efter behandling. Bildkälla: Plaugher/Lopes Textbook of Clinical Chiropractic

Kan man påverka en sned rygg?

Vi ser dagligen patienter med sneda ryggar som antingen har fått diagnosen skolios eller inte, men som vi kan hjälpa. Det ska poängteras att många inte fått diagnosen fastställt genom röntgen, och att man i många tillfällen inte kan rätta upp snedheter i stor grad. Men, i vissa fall kan man minska snedheten, och även de med en strukturell skolios mår bättre med bara någon grad mer rörelse och minskad spänning.

Vart sitter obalanserna?

Vart i kroppen som det är begränsad rörlighet och funktion i varierar från fall till fall. Kroppen är en enhet, och en svaghet eller stelhet ett ställe kan skapa kedjereaktioner ett annat ställe i kroppen. Varje fall måste därför undersökas och behandlas unikt. Vad man fokuserar på att hitta vid undersökningen är vilka leder som är stela, och vilka muskler som är hyperaktiverade (spända), och vilka som är inaktiverade. (hämmade/svaga). Genom ledjusteringar och muskelbehandling på de ställen där det är låst och spänt, och genom aktivering av de svaga musklerna (träning), bättrar mad kroppens signalsystem (nervsystemets inverkan på musklerna). Nyckelområden att påverka är enligt vår erfarenhet bäckenet och bröstryggen.

Skolios

Operation skolios

Operation utvärderas av ortopedspecialist. Det är gravare fall av snedheter som opereras, oftast runt 50 grader Cobbvinkel. Det finns fler sätt att göra detta på, fusion av större delar av ryggraden eller steloperation av endast kröken/ krökarna. De flesta med stora snedheter upptäcks så klart genom observation av familj, vänner, skolsyster osv. Ta kontakt med din läkare om du är osäker.

Korsett

Korsett har använt en del upp genom åren som skolios-behandling, speciellt vid en Cobbvinkel mellan 20 och 50 grader. Det finns vissa negativa effekter av användandet av korsett, bland annat påverkar det hur fritt andningen går och den psykosociala aspekten det innebär att gå med korsett. Vi har ingen erfarenhet med korsett i behandlingen av skolios. Kontakta en ortoped för mer information om användningen av korsett som behandling.

Träning

Liggande 90. Lägg dig på golvet med underbenen på en stol, soffa eller liknande så att du får 90 graders vinkel i höft och 90 graders vinkel i knäna. Låt armarna ligga längs sidan med handflatorna mot taket. Positionen påverkar spänningar och asymmetrier i höft och axlar, då dessa utjämnas genom tyngdkraften och golvet. Notera att det kan vara ett mellanrum mellan ländkotorna och golvet när du påbörjar övningen. Ju längre du ligger på golvet, desto närmare golvet ska ländryggen komma och detta på grund av att höftböjarna slappnar av. Jobba med övningen i 5-10 minuter.
Skolios
Sittande 90: Stå intill en vägg så länge du kan (ca 2 minuter) varje dag. Aktiverat stora muskelgrupper i höfterna, som kan påverka balansen högra/ vänstra sidan i kroppen.

Cat/ cow: Svanka och se uppåt (cow), och krumma ryggen och se nedåt(cat). Ökar flexibiliteten i ryggen. Bra övning om skoliosen är funktionell och det är stelheter i ryggen som gör att det blir snedheter.

Foamroller: Med en skumrulle/ foamroller kan man påverka ryggen. Kontakta en terapeut som kan vägleda dig i användandet av detta.

Sidplanka: Används för att stärka upp den svaga sidan.

Undersökning och behandling Naprapatlandslaget? Hitta din klinik här. 

Ole A. Haslestad – Naprapat och Medgrundare Naprapatlandslaget

Ole är legitimerad Naprapat sedan 2003, och har skrivit 4 publikationer/ böcker om hälsa. Han är i dag Marknadschef och skriver artiklar för Naprapatlandslaget, och vidareutbildar även terapeuter. Kontakta Ole här.

padelarmbåge

Artikelförfattare Ole A. Haslestad

Referenser

 1. Berdishevsky, Hagit; Lebel, Victoria Ashley; Bettany-Saltikov, Josette; Rigo, Manuel; Lebel, Andrea; Hennes, Axel; Romano, Michele; Białek, Marianna; M’hango, Andrzej; Betts, Tony; de Mauroy, Jean Claude; Durmala, Jacek (2016). Physiotherapy scoliosis-specific exercises – a comprehensive review of seven major schools. Scoliosis and Spinal Disorders, 11(1), 20–. doi:10.1186/s13013-016-0076-9
 2. Zaina, Fabio; Romano, Michele; Knott, Patrick; de Mauroy, Jean Claude; Grivas, Theodoros B.; Kotwicki, Tomasz; Maruyama, Toru; O’Brien, Joseph; Rigo, Manuel; Negrini, Stefano (2015). Research quality in scoliosis conservative treatment: state of the art. Scoliosis, 10(1), 21–. doi:10.1186/s13013-015-0046-7
 3. Textbook of Clinical Chiropractic av Plaugher
 4. Boken Ortopedi av Lindgren & Svensson
 5. Boken Smärtfri av Naprapatlandslaget

Dela gärna detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email